Magnetventilen (äv APC-ventil) är den komponent i APC/Trionic-systemet som, baserat på signaler från styrdonet, reglerar laddtrycket. Enkelt uttryckt gör magnetventilen att vi kan styra hur wastegaten skall uppföra sig. 

Magnetventilen har tre slanganslutningar:
R= Ansluten till inloppsröret före turbon
W= Ansluten till wastegatens membrandosa
C= Ansluten till inloppsröret efter turbon

När magnetventilen är stängd släpps trycket från C fram till W och wastegaten öppnas. Detta gör att laddtrycket sjunker till en grundinställning. När magnetventilen är öppen hindras trycket från C att nå W, wastegatens membrandosa (som styr wastegaten via en arm). Wastegaten hålls stängd och laddtrycket ökar. Tack vare magnetventilen kan man alltså styra hur wastegaten arbetar på elektronisk väg istället för att vara låst vid en fast fjäderstyrd reglering av wastegaten.