Det finns en mängd typer av ventiler i olika format, med olika funktion, intern styrning, och olika sätt för att manövrera dem. Vi beskriver dessa kortfattat nedan. I regel används våra ventiler för tryckluft, men det finns även möjlighet att använda vakuum, vatten eller olja som medium. Funktioner och övrigt stämmer till största del för samtliga medium.